• Zakenvrouwen

Berichten met een Label ‘toespraak schrijven’

De Vikingen zijn terug!

img_0675

De Vikingen zijn terug!
Ik heb ze deze week gezien in Dublin. Ze reden luid joelend in een boot door de stad, maar 
niemand keek ervan op, het was blijkbaar heel normaal. Alleen ik wist niet wat ik zag.

De Vikingen vormden een ware plaag in noordwest Europa in de vroege Middeleeuwen. Rovend en moordend trokken ze rond totdat ze zich vestigden en steden en zelfs koninkrijken stichtten, zoals Dublin. Daarna zijn ze opgegaan in de bevolking.

Waarom spreken de Vikingen ons zo aan?
Wat maakt dat volwassen mensen als plunderaars verkleed in een bootachtige bus gaan zitten om rondgereden te worden langs bezienswaardigheden?

Het is de kracht van verhalen die ze ertoe drijft. De verhalen over moed, eer en trouw, over bloedvergieten en doodslag, maar ook over onmogelijke vriendschappen en liefdes. Eenvoudige eeuwenoude verhalen waarin je kunt meeleven met de hoofdpersoon die gevaren trotseert en de overwinning behaalt.

Verhalen blijven hangen. Vertel een goed verhaal en het publiek hangt aan je lippen.
Verhalen vertellen is niet moeilijk, er bestaat een schema voor dat eenvoudig toe te passen is:
Schets de beginsituatie, beschrijf de uitdaging waar de heldin voor komt te staan, noem de obstakels die ze daarbij tegenkomt, vertel hoe ze deze overwint en welke beloning ze voor alle inspanningen ontvangt.

De Vikingen zijn verdwenen, maar de verhalen zijn gebleven. 
Wil jij dat je boodschap ook beklijft, gebruik dan verhalen om je spreken kracht bij te zetten. Kleine verhalen uit je eigen leven of grote verhalen uit de geschiedenis, er is geen betere manier om een diepe indruk achter te laten, kijk maar naar de Vikingen in Dublin.

Ik wens je veel succes met je presentatie!

Laura Bouwmeester

Heb je een vraag of een commentaar op dit artikel, dan lezen we het graag hieronder.
Ik zal je zo snel mogelijk antwoorden.

 

Judo

JudoJudo vind ik een fascinerende sport. Er komen twee dames de mat op en ik denk dan al gauw:’ de grootste zal wel winnen, die ziet er het sterkste uit.’ En ja hoor, ze zet een worp in, maar plotseling ligt ze zelf op de grond en heeft ze verloren. De ander nam de inzet over en wierp haar met een reuzenzwaai tegen de mat door gebruik te maken van de kracht en snelheid van haar tegenstander.

Een kapstok voor je presentatie

color  hangers Stel, je moet een presentatie houden. Je kent alle tips over spreken in het openbaar en je weet dat een goede speech bestaat uit een inleiding, een kern en een slot. Maar hoe bouw je nu een goede presentatie op? Wat jij nodig hebt is een kapstok! Als je de presentatie aan zo’n kapstok ophangt wordt het een logisch verhaal waarin je al het nodige kwijt kunt. Nog belangrijker, je publiek kan het verhaal prima volgen door de duidelijke opbouw.

Paasei

Colorful Easter eggs decorated with flowers in the grass on blue Paaseieren vormen voor mij de aankondiging van een nieuwe lente. Wij eten ze bij het Paasontbijt, waar we de tijd nemen om gezellig bij elkaar te zijn. Het is feestelijk en ontspannen en daardoor eet ik meer eieren dan ik bij een gewoon ontbijt zou doen. De gekleurde eieren geven mij een vrolijk gevoel.
Natuurlijk zijn het ook gewoon eieren die je opeet, maar toch is het anders.

 

Geld in de tas!

Female bags collection Is er een overeenkomst tussen een tas en een toespraak, vroeg ik mij af in het Tassenmuseum. Natuurlijk kost het maken van beiden tijd, energie en creativiteit, maar verder? Mijn oog viel op een grote tas en meteen dacht ik: natuurlijk! Een tas is een drager van spullen, groot of klein en een goede speech bevat altijd een boodschap. Die boodschap kan de wereld veranderen of alledaags zijn, maar zonder boodschap geen speech en zonder spullen geen tas. Tassen zijn er voor iedere gelegenheid. Ze zijn groot of klein, duur of goedkoop, handig of vooral voor de sier. Toespraken zijn er ook in soorten en maten, een feestrede is anders dan een bedrijfspresentatie en een inleiding van een spreker verschilt van een verkiezingstoespraak. Natuurlijk zijn in de loop van de tijd de tassen veranderd omdat onze behoeften en de mode dat vroegen. Speeches zijn in het algemeen korter geworden, sneller en met meer verhalen erin verweven. De spreekstijl van zo’n honderd jaar geleden vinden we nu opgezwollen en saai. We kunnen ons niet voorstellen dat mensen het prachtig hebben gevonden. Maar wat voor tassen en toespraken blijft gelden is dat we niet zonder kunnen.  We zullen onze spullen op de een of andere manier meedragen en we blijven de behoefte houden om onze gedachten, denkbeelden en gevoelens met een groep mensen te delen! Zoals een spreekwoord zegt: een woord op zijn pas is zo goed als geld in de tas, met andere woorden: spreken op het juiste ogenblik kan heel waardevol zijn. Wil jij leren spreken zonder angst? Geef je dan op voor de workshop op vrijdagmiddag 13 maart in Almere!  

Kiss!

kiss ‘Hoe bepaalt u of iemand opgenomen moet worden?’, vroeg de bezoeker aan de directeur van de psychiatrische inrichting. ‘We doen een proef. We vragen de cliënt een bad gevuld met water te legen en bieden daarvoor een theelepel, een kopje of een emmer aan’. ‘Aha, een normaal iemand kiest natuurlijk de emmer, daarmee gaat het legen het snelst!’ ‘Nee, een normaal persoon trekt de stop uit het bad. Wilt u een bed bij het raam?’ De eenvoudigste oplossing is altijd het beste en dat geldt ook voor presentaties. Natuurlijk weet je veel meer dan je publiek, anders stond je daar niet. Je hoeft niet  te imponeren of jezelf te bewijzen. Goede sprekers vertellen verhalen, laten hun emoties zien en pakken niet uit met al hun kennis en ervaring. Het gaat erom dat de mensen je boodschap begrijpen en onthouden en er liefst ook iets mee doen. Houd je aan het KISS principe: Keep It Simple Stupid! Weg met de uitvoerige presentaties, ingewikkelde redeneringen en niet te onthouden details. Bouw een eenvoudig en helder verhaal op dat is afgestemd op de behoeften en smaak van je luisteraars. Spreek van mens tot mens, in gewone taal en met een duidelijk doel. Je zult versteld staan van het resultaat: KISS and they will love you! Heb jij een voorbeeld van een eenvoudige, ontroerende speech? Deel het met ons hieronder!      

De vijf G’s voor een prima Powerpoint presentatie

2908458d-4810-473d-8a1f-6f8a718021d0 Powerpoint is een handig hulpmiddel voor presentaties en veel sprekers gebruiken het dan ook, maar helaas  vaak op een verkeerde manier. Powerpoint hoort je speech te ondersteunen en niet de aandacht van jouw verhaal af te leiden. Je publiek komt om naar jou luisteren, als mensen van mooie plaatjes willen genieten gaan ze wel naar de film! Hoe zet je Powerpoint in voor een succesvolle presentatie? Gebruik de de vijf G’s:  1. Geef niet meer informatie dan zeven woorden en zeven regels per sheet, meer wordt onoverzichtelijk voor het publiek. 2. Gebruik dezelfde rustige achtergrond voor elke sheet. Je kunt je huisstijl gebruiken maar zorg in ieder geval dat de informatie goed te lezen is. 3. Gebruik dezelfde overgangen tussen de sheets. Hierdoor blijft je presentatie een geheel. 4. Geschikte onderwerpen voor Powerpoint zijn: – De hoofdlijnen van je presentatie in korte zinnen -Grafieken en cijfers -Verduidelijkende beelden 5. Geef een hand-out mee na afloop van de presentatie als de informatie belangrijk is voor je publiek. Alles op sheets zetten heeft geen zin, het wordt toch weer vergeten. Bij je presentatie ga je niet met je rug naar de zaal staan om de sheet te lezen. Je laat daarmee zien dat de informatie op de sheet belangrijker is dan wat jij zegt en dat wil je niet! Je weet trouwens toch al welke tekst erop staat. Laat je niet verleiden allerlei technische snufjes in te zetten of eerst plaatjes te verzamelen om daar je presentatie omheen te bouwen, het gaat om jouw boodschap en hoe je die het beste overbrengt. Jouw verhaal moet het doen en daarbij kan Powerpoint ondersteuning bieden, niet andersom! Een eenvoudig, sober en helder gebruik van Powerpoint helpt je om een succesvolle presentatie te houden. Welke ervaring heb jij met het gebruik van Powerpoint? We lezen het graag hieronder.        

Over de professor en het lied.

Professor in the academic dress with big old book in her hands. De hoogleraar had zich goed  voorbereid op zijn speech. Hij stelde aan het begin van zijn toespraak een vraag. Hierdoor zou het publiek betrokken raken bij het verhaal en kon hij met het antwoord zijn stelling illustreren dat de Flevolandse identiteit niet bestaat. ‘Wie in deze zaal kent het Flevolandse volkslied?’, vroeg de professor uitdagend aan de zaal. Tot zijn grote schrik gingen er niet alleen veel handen de hoogte in, een toehoorder stond op en begon uit volle borst het volkslied te zingen. Het grootste deel der aanwezigen zong mee. ‘Het tweede en derde couplet kennen we ook!’ klonk het dreigend.  Nee, dat geloofde de spreker echt wel, dat hoefde hij niet ook nog te horen. Helaas had de spreker niet bedacht welk antwoord dit publiek op zijn vraag zou geven, hij was ervan uitgegaan dat niemand het provinciale volkslied kende. Het publiek bestond echter vooral uit oud-bestuurders van Flevoland die het lied zelfs konden zingen. Je kunt je voorstellen dat hierna zijn toespraak niet echt meer overkwam bij zijn gehoor. Weet dus wat voor antwoord je publiek op een vraag kan geven en bereid je voor op verschillende mogelijkheden. Zo kun je met het stellen van een vraag de betrokkenheid van je publiek bij je verhaal vergroten. Want betrokken waren we, daar in die zaal! Heb jij ook wel eens zoiets meegemaakt? Deel het met ons in het tekstvak hieronder!  

Voorlezen is zenuwslopend!

Rewarding young professionals Je moet een belangrijke presentatie houden en je wilt je goed voorbereiden. Je verzamelt  argumenten, je zet ze in de juiste volgorde en je denkt na over je woordkeuze. Dan schrijf je woord voor woord op wat je gaat zeggen. Zo, nu kan je niets meer gebeuren. Helaas, zo werkt het niet. Je beseft niet hoe zenuwslopend voorlezen is. Bij voorlezen is ieder woord dat je verkeerd uitspreekt, iedere zin of paragraaf die er vreemd uitkomt een fout. Een fout die opgemerkt wordt door het publiek, zodat jij zenuwachtiger wordt en nog meer fouten maakt. Het resultaat is een presentatie waarvan iedereen blij is dat hij is afgelopen. Daarmee heb je een prachtige kans gemist om jouw inzichten helder over te brengen. Je kunt het beter op de volgende manier aanpakken. Als je weet wat je wilt zeggen schrijf je de hoofdlijnen en belangrijke steekwoorden op. Daarna oefen je tot je de strekking van je presentatie, de belangrijkste argumenten en steekwoorden en de volgorde goed kent. Zo houdt  je de speech speels en ontspannen. Omdat je nu niet steeds je ogen op de tekst hoeft te houden, kun je gemakkelijk contact met het publiek houden. Je kunt iets toevoegen of weglaten, zonder dat het opvalt. Zo kun je inspringen op de actualiteit of een anekdote vertellen die je hebt gehoord van iemand uit het publiek. Deze manier van presenteren lijkt veel meer op een normaal gesprek en daardoor kun je bij een fout of verspreking gemakkelijk een andere formulering kiezen of een zin overnieuw beginnen. Dat gebeurt in een  normaal gesprek ook regelmatig, dus niemand kijkt ervan op. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Obama leest zijn State of the Union voor, maar hij is dan ook een klasse apart. Bovendien maakt hij gebruik van speciale technische hulpmiddelen. Voor de meesten onder ons gaat voorlezen moeizaam, luister maar naar de Troonrede op Prinsjesdag. Kun jij daar je aandacht bij houden? Bespaar jezelf dus deze zenuwslopende exercitie en spreek met zwier! Wat zijn jouw ervaringen met het voorlezen van een tekst? Zou je het weer zo doen of heb je andere tips of vragen? We lezen het graag hieronder.    

Vijf manieren om je speech pakkend te openen

opening speech-spreken-rederijk.jpg De opening van je speech is een spannend moment. Niet alleen moet jij wennen aan je publiek, ook het omgekeerde is het geval. De mensen in de zaal vragen zich af naar wie ze de komende twintig minuten van hun kostbare tijd gaan luisteren en of dat luisteren de moeite waard zal zijn. De opening is het sein voor het publiek om zich op luisteren in te stellen. Je toehoorders wennen tijdens de opening aan je uiterlijk en aan je manier van spreken. Bovendien bepaalt de opening hoe de sfeer tijdens de toespraak zal zijn, bijvoorbeeld lichtvoetig of serieus. Er hoeft geen direct verband met de inhoud van je toespraak te zijn, maar zorg er wel voor dat je aansluit bij de verwachting en voorkeur van je publiek. Kies daarvoor een van de volgende mogelijkheden. Vijf mogelijkheden om de aandacht van je publiek te trekken tijdens je opening 1. Citeer Kies het citaat zo dat het publiek er iets bij kan voelen. 2. Gebruik een spreekwoord of uitdrukking Een kleine variatie op een bekend spreekwoord trekt zeker de aandacht, maar afgezaagde gezegdes werken niet! 3. Ga in op het nieuws De actualiteit die je publiek bezig houdt kan voor een goede opening zorgen. 4. Vertel een verhaal Mensen houden van een goed verhaal. Laat wel duidelijk weten of het waar gebeurd is. 5. Stel een vraag. Stel een vraag die het publiek interesseert en de zaal voelt zich betrokken bij je toespraak. Laat de vorm die je kiest afhangen van je publiek. Als het niet kan wachten op je toespraak, hoef je minder je best te doen de aandacht te trekken dan wanneer je gehoor plichtmatig in de stoelen hangt. Zorg er in ieder geval voor dat je publiek na de opening klaar is om oplettend naar je speech te luisteren. Nu wil ik graag van jou weten welke vorm jij het liefst kiest en waarom. Je kunt het hieronder het met ons delen.